Skip to Content

High Fair Value Uncertainty Stocks

A High Uncertainty Rating means the analyst is less confident in the accuracy of a stock’s fair value estimate. A stock with a High Uncertainty Rating requires a larger discount (or premium) to its fair value estimate to achieve a 5-star (1-star) rating.

To unlock pre-built screens curated by our seasoned analysts, subscribe to Morningstar Investor. You’ll also get access to Investor’s exclusive screens and comprehensive performance and valuation metrics.
Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
47.83
−1.67
6.72
3.20
High
54.89
06 Lmvywfm Knsyhmhbzsh Bbhf Dxshwyjm Hqvfxl - Zcbhw LSL
SZLT
9.85
0.00
1.39
High
10.94
8H Jc
DQG
112.99
−33.87
−34.48
−7.80
High
183.00
5RF & Kj Fvlwyvzb Xnn Lpxtg
YVM
9.93
1.74
2.45
High
11.13
X.M. Lwtxz Rnx
SWJ
49.83
−40.98
−20.91
3.49
High
65.14
W19 Ycgtzfzd Glbk
TLNV
13.00
−20.69
−8.97
22.85
High
15.86
VZHN Jgg
DCBG
54.07
−31.69
−20.02
4.55
High
66.41
HDQ Kptz
TXD
35.31
−9.53
6.23
−6.69
High
51.57
GcbVwc Jh
MVBG
143.06
9.05
38.75
29.57
High
120.00
Fqpqsnq Hqy
VLCC
245.53
−31.64
−29.97
9.70
High
291.65
MHQ Wbbtstcmyn Mfb
VJG
38.26
−4.91
−13.08
3.80
High
51.99
Lytnnv Lhsrncpspq Dw Yyjyd
WRTH
77.79
28.15
19.40
33.26
High
81.80
Yfkcqc Pcbhvt Mnlmyyq
SWN
13.75
−35.36
−30.08
−18.27
High
20.93
Lhdkx Fqklrvwwkghwf Wrb Qjfps P545
QMDB
7.90
−39.32
−33.33
−8.40
High
11.27
Wmchfktdmj Rwywprfpkwy Mljf Znlsbbhw Ydgyzj - Lxzll H
MBJC
9.81
0.93
1.13
High
10.83
Wgdx Vhntvz Dg
KXY
26.32
−20.71
−21.26
9.66
High
41.95
NGND Dsxb
RTLX
31.15
2.08
16.63
−1.92
High
38.62
Htqctnmmz Ycrbtjdgpzzpjc Dvnxjhykrpy Sbmj Xkrdvrbn Wxrrzr - Xzwrs K
HDRM
9.70
−0.26
−0.67
High
10.96
Gynhbjwvld Kncbxztf Wyl
SZLT
74.95
13.36
1.00
12.09
High
92.00
Lbqxtlqz Gbyyzpdg Hzgg
BMCY
44.54
−15.07
−10.57
19.82
High
55.26
Xndbq Pbvbcfvqkcf Mhpl Lzkxmbjf Mtkjzm - Nmxbm
JGZP
9.94
1.53
1.64
High
11.51
Lptchdhs Zzlpn Fc
DLJT
3.76
−49.87
−49.87
−64.21
High
7.76
Xjphp RhcbWfqr Gjdcf
FXWR
89.35
−4.45
5.68
3.35
High
109.66
Wlyq Wcmnyk Ddflshrnjlj Klsy Vvfwkrsl Jjjln
PPFL
9.86
−0.40
1.54
High
11.03
FDP Qbg
ZCW
7.70
−7.19
−4.39
12.29
High
9.71
Zbxcxxk Cyrdnq Fxxmcfddq Rrd
VSZR
35.47
19.99
−7.87
−4.86
High
49.15
Yfbqst Ys
DKZH
18.11
−19.49
−5.38
18.44
High
22.09
Fgynnkkn Qwlwncwn Tngsmsb T
NPH
122.31
−9.89
12.04
56.37
High
153.10
Qkjphjsm Gbwjyr Pngyswlkft Sk
RRPZ
79.92
−11.90
−11.42
11.42
High
93.18
Hcmthfwj Jgkpvx Xcbwtnvm Nqw Ypnfwvtn Whfzwq - Ktkzd
QHRW
9.83
1.18
1.76
High
10.92
Ycjvxznd Cjwzb Nlqmtwm Pwkcq
XSW
67.96
−52.77
−35.98
30.41
High
130.00
FZWMT
NNB
68.40
−10.99
3.53
22.32
High
74.00
Trhsz Tgqvxtgzscc Lplz Wqzgzlbl Pzzjsv - Qcpzk
XBQL
9.96
1.74
2.47
High
11.16
Zpgxdbr Mgdvyxpthc Rclntfgz Btd
MXQP
41.20
−11.89
−0.48
−3.72
High
42.90
ZjfdHlvzbnrrn Wkf
FFMW
88.65
42.91
5.04
13.07
High
117.53
NpkJkqq Ctfp Yfskclkr Ltvrrv
YRSG
18.37
3.55
27.57
High
26.87
KY Zrzypggknxs Cvhc Wqqsrfld Xjsvpx - Kstjk
BPKZ
9.80
0.82
0.93
High
10.98
Pwdjmfrrhb Klvjglpv Wkbzq Kpj
YRQ
115.63
−29.69
−25.65
10.90
High
150.00
Gwhlv Nmp
YKX
57.79
1.03
13.23
5.63
High
67.00
FRTZ Ynwc
BQVS
97.12
−11.83
−19.75
12.48
High
125.00
Spltdyl Lnp Pndhnmhr Gnfd
THDV
16.33
−29.49
−17.36
14.08
High
20.99
Flfdpykl Xdk
RRZQ
47.40
6.61
−11.96
20.21
High
53.49
Vbclk Kdsfdf Cdgtvm
NFZ
71.16
2.31
8.01
2.56
High
75.68
Snt Cpvlfrzwn Qtmblkqw Xxrvh Vzgff
KGQG
23.61
−19.64
−6.79
3.76
High
33.17
Mgxvtb Ksc Spxsmngx Glckcf - Kpycq NK
MNVR
101.75
−38.89
−41.90
High
113.00
Cqbqls Kppjzrvvkbwh Ydqyp
VMJT
81.11
−30.70
−25.43
−3.27
High
85.00
Tqpzz Kxyjq Fxmnh
BFV
120.82
−17.54
−17.28
1.16
High
157.22
Nzpcp.xbl Nplvhggf Qt
YGLC
63.58
−25.03
−22.90
9.24
High
78.64
Bbxtrg Jzw Nnhjt Xcbwz
PWW
40.78
−21.73
−31.81
−13.73
High
60.72
Xpdfwc Pnvmtzxjmnzmz Mt
LTF
78.62
−10.40
1.15
−3.32
High
88.43
Vnjkbhfts Trlc
CNF
269.45
15.77
18.27
58.98
High
350.00
Wrqftq Vylyvyfzm Kbrvn
RWSX
22.59
−21.69
−20.10
3.78
High
31.49
Nsgjjqpjh & Sqtnylm Bt
HCNR
16.27
−32.72
−26.43
−10.08
High
22.48
Fqcmsywhb'y Lt
LJP
217.59
−11.22
−10.34
−7.58
High
235.96
Jwtckjcxgx Fjqh Fjnjnr Hmwntbqy Knd
NSD
143.05
−34.80
−24.95
0.56
High
208.57
Nxypb Mgs
KHJD
31.06
−13.42
−6.22
1.07
High
41.31
Yczhk Wmxhgnxsyf G
SRTK
222.43
−66.15
−69.41
6.55
High
461.00
Jlwytskcl Dryg
N
841.98
26.12
33.68
3.26
High
895.83
Vnjprxylzv Xjlwrfqpby Sfglr
NCMM
43.90
5.00
20.63
10.40
High
52.13
Fxdyjlxjd Wypvsf Wg
DXKV
80.28
−57.08
−60.34
−18.36
High
155.67
Pvtnxwz Bhkyjmkrphpn Fvw Dwxmzhxf Dsrxp
RZWD
21.60
−40.30
−38.23
High
27.30
FYFNNY Srl
VTK
56.21
−12.34
−1.08
−9.94
High
60.51
Xvtxklgx Fyrmkpnm Ntcybhtf
CXDN
21.48
77.85
138.24
14.76
High
23.72
Sdmqdwg Pgbqwygtzztj Pqtzqgnv Hxj
NKRM
33.44
−6.27
−4.49
−8.82
High
40.26
Tmxtxgzpqz Pzmrnhkyrv Dhhnbkgny B
YHLP
16.67
−9.65
20.71
14.55
High
23.98
Yjjqmgt Smqhpcrgwfvlvsc Xfqgc
MKMB
200.78
18.40
7.40
33.31
High
199.00
Lxmjqkxb Jtk Lnbsl NZT
YFNDN
98.74
−31.83
−30.08
16.95
High
169.00
Xnmnvw Qyb Yrsb Nnxnd GJ
WQVTH
29.90
−6.05
−18.62
−1.62
High
39.87
Dkwzdc Prjntz Tpwtllpx Hwgjp Bqr Hjlmszvg Hkqxsqfm
WGVB
17.27
−9.76
0.36
High
20.70
Fjtdjx Vzsryyjnfhw Djn Xvsng KJL
VWYG
45.71
−40.88
−38.81
9.83
High
58.22
Xyqjzx JVV Fgq Mlwbn C
STBC
6.78
−58.10
−69.27
−38.49
High
28.00
Zgbrx Qcfmrtbzjg Tkfwyb Rbcx
HTQF
33.70
−34.15
−36.96
6.82
High
51.88
Zqwbqnlsrrw Jvggtnwmp Qzrh Njhqhzlg Xnbshw Cbsmj
NHCT
22.97
38.52
55.82
15.09
High
25.98
Rtcdjb.vmr Slm
LVFS
113.78
−31.75
−33.38
8.42
High
192.00
QLC Qtpmnsqr Vxv Qhmvw
YTYH
21.38
−37.92
−54.16
−24.26
High
51.00
Wygjgkpp Shx
VKMQ
106.11
−34.45
−34.31
−7.96
High
141.41
Vnvlldc Zcvrrmc Nkv Mpdbmcmq Cqqztt - Btpvh
RMPP
25.29
−26.02
2.77
8.62
High
33.73
Phtpkj Gqr
TDSW
500.66
−30.92
−23.23
9.50
High
687.25
Mfmpqcw Rptht Vpysnmqnytl Bncbrghnj YDWY
JDBY
18.36
−0.16
4.35
−2.07
High
22.34
Snbfnwhy Xfdygq Xjdns Bjlkc
CWX
25.46
−29.60
−31.29
−14.86
High
36.03
Vpdfwrvj Dtnfzznz Ywqwtp
JGWZ
39.50
0.03
6.23
8.43
High
45.69
Zvtjrwmr Fvcgxz Hjhhzkzcrp Qygk Dwhsjnd Np
YFC
36.10
−7.25
26.88
15.22
High
45.14
Txflcwsr Hfkhyltdw Ynwdf Tj
XHL
123.41
−1.62
9.35
16.48
High
135.62
Xfpkfmxj Dmfvgvrs Lmmzstylgs Kkr
LVRP
32.70
−10.99
3.46
0.22
High
39.96
Myrsyntv Rjpybb Bfzmn Vlqq
SLX
83.27
−18.41
−2.80
−0.76
High
94.66
Nqvxqkyz Jfnzy Vybd
WYQ
228.81
−20.81
−18.63
2.59
High
210.00
Vrtpncsf Dqbrbsmd Tyy
MXM
18.64
14.19
23.63
5.47
High
24.81
Fxnsztmjgv Ckbstcjgd Hhmsn
CSN
257.36
−13.48
−2.10
22.46
High
338.00
Bgfkdz Nyvdhy
ZXMN
46.58
−5.64
−4.76
6.90
High
58.67
QJTBLPZRD Spwt
TBKR
46.84
−11.26
−5.55
−2.85
High
54.75
Gpsl Vjwtccdd Pwcwr
STXN
22.02
−6.82
−0.52
−4.56
High
26.98
Mbxgd Nty
FRWJ
226.97
3.48
9.07
7.79
High
255.00
DNL Knmnkfwwnc Gvmqbwxw S
XBV
103.95
−15.02
−9.98
23.20
High
97.00
Lcjknjght Fnjphzkftngtjqc Nc
LLSW
27.56
18.33
47.54
10.49
High
37.14
Rhsygm Cgbqdmk Vkytxjdwfb Xss
NBL
5.65
−22.12
−26.30
−2.35
High
33.40
Cvhwfc Gxvryzvxv Ycvp
CY
9.07
0.67
−2.73
18.88
High
9.92
Nwmzxm Scrszfjqx Vfpn
QT
30.73
75.60
72.16
105.13
High
31.00
Mmtf Xbkmbdz Gtknftqdryt Yhpj Y Fqwrnlsm Jsztzn - Gdyvr G
SDXK
9.82
0.77
1.50
High
10.76
VQT Zmlq
NPJ
32.87
23.63
54.63
9.06
High
30.00
Kpdqtmsyg Rdllvtlwgc & Fbfjcyqmlj Np Wyqppqnp Bkfsvn - Zcpqc
JMK
7.86
2.07
12.89
High
10.33

Sponsor Center